Aracı ve Temsil Hizmetleri

Ulusal ve uluslararası şirketlere temsilcilik ve arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.
Müşterilerimize farklı sektörlerden birçok firma, distribütör ve hatta diğer kuruluşlardan ortak bularak temasa geçmelerinde yardımcı olmaktayız.

Danışmanlık

Acuity Ventures ile farklı danışmanlık projelerinde çalışarak birlikteliği sağlamaktayız.

 • İş fırsatlarının sunumu.
 • Finansal yatırımların karşılaştırmalı analizlerini gerçekleştirmekteyiz.
 • Satın alma, işletmelerin satışı , mal varlığı ve emlak.
 • Fizibilite analiz: iş planı, maliyeti azaltma planı.
 • Uluslararası alanda şirket tanıtma servisi.

Dava ve Tahsilat Hizmetleri

Medeni ve ticari sözleşmelere dair tüm hukuki süreçte danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müşterilerimizle ilgili dava öncesi konularda en uygun stratejileri belirleyip yerine getirmekteyiz.

Görüşmeler yapıp iş anlaşmalarını hazırlamaktayız. Mahkemeli yolla veya uzlaşma yoluyla her türlü kredi gecikmeleri ve ödemesi yapılmamış işlemlerin takibini yapmaktayız.

İflas öncesi ve iflas durumlarında danışmanlık yapmaktayız. Böylelikle alacaklıların iflas masasına alacak kaydı sürecini yürütmekte ve borçlunun ödeme ve ödeme koşulları analizini yapmaktayız.

Emlak

Her türlü mal varlığı (ofis binası, konut, endüstriyel binalar, oteller) kira, satış, kazanç ve hatta teminat işlemlerinde hukuk tecrübemiz sayesinde profesyonel bir ekibe sahibiz.

Yabancılar Hukuku

 • Her çeşit vize formalitelerini yerine getirmekte ve İspanya'daki ikamet ve çalışma izinlerinin başvuru ve yenileme işlemleri için danışmanlık yapmaktayız.
 • İspanyol vatandaşlığı (Sefaradlar dahil olmak üzere) için gerekli işlemleri yerine getirmekteyiz.
 • Aile birleşim işlemlerini çözümlemekteyiz.
 • Her türden iş sözleşmeleri için danışmanlık yapmaktayız.

Ticari anlaşmalar

Acentalık sözleşmeleri, alım–satım ve gayrimenkul devir anlaşmaları gibi ulusal ve uluslararası medeni ve ticari hukuku ilgilendiren sözleşmelerde danışmanlık yapmaktayız.

Ayrıca her türlü ticari anlaşmaların yanında ulusal ve uluslararası alanda Franchising anlaşmaları, lisans, mal ve hizmetlerin temini ve üretim anlaşmalarına da danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Ticari ve hukuksal

Her türlü iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi sürecinde yer alarak taraflara hukuki şartlar ve koşullar çerçevesinde danışmanlık vermekteyiz. Sözleşmeleri analiz edip yorumlayarak bu sözleşmelerin geçerliliği, kapsamı ve içeriği hakkında hukuki görüşümüzü sunmaktayız.

Bu alan başlıca şunları içermektedir:

 • İspanyol hukuku çerçevesinde şirket birleşmeleri
 • Şirket ana sözleşme hazırlığı
 • Ana sözleşme değişiklikleri ve yeniden yapılandırma hizmetleri

Ortaklık ve hissedarlar sözleşmeleri konusunda uzmanız: Hisselerin devri kısıtlaması, şirket yönetimi, şirket yönetim organının oluşturulması ve seçimi, temettü politikası, çözülemeyen ihtilafların çözümünde uygulanacak şartlar, yapılan anlaşmalar arasında yer almaktadır.

Joint Venture anlaşmalarının hazırlanması, anlaşmaya varılması ve yerine getirilme işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Her bir konu için en uygun iş stratejisini uygulayarak birçok işi sonuçlandırmaktayız.

Böylelikle şirketlerin ikili ilişkilerine yardımcı olmakta ve danışmanlık yapmaktayız.