Dava ve Tahsilat Hizmetleri

Posted on

Medeni ve ticari sözleşmelere dair tüm hukuki süreçte danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Müşterilerimizle ilgili dava öncesi konularda en uygun stratejileri belirleyip yerine getirmekteyiz.

Görüşmeler yapıp iş anlaşmalarını hazırlamaktayız. Mahkemeli yolla veya uzlaşma yoluyla her türlü kredi gecikmeleri ve ödemesi yapılmamış işlemlerin takibini yapmaktayız.

İflas öncesi ve iflas durumlarında danışmanlık yapmaktayız. Böylelikle alacaklıların iflas masasına alacak kaydı sürecini yürütmekte ve borçlunun ödeme ve ödeme koşulları analizini yapmaktayız.