Ticari ve hukuksal

Posted on

Her türlü iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi sürecinde yer alarak taraflara hukuki şartlar ve koşullar çerçevesinde danışmanlık vermekteyiz. Sözleşmeleri analiz edip yorumlayarak bu sözleşmelerin geçerliliği, kapsamı ve içeriği hakkında hukuki görüşümüzü sunmaktayız.

Bu alan başlıca şunları içermektedir:

  • İspanyol hukuku çerçevesinde şirket birleşmeleri
  • Şirket ana sözleşme hazırlığı
  • Ana sözleşme değişiklikleri ve yeniden yapılandırma hizmetleri

Ortaklık ve hissedarlar sözleşmeleri konusunda uzmanız: Hisselerin devri kısıtlaması, şirket yönetimi, şirket yönetim organının oluşturulması ve seçimi, temettü politikası, çözülemeyen ihtilafların çözümünde uygulanacak şartlar, yapılan anlaşmalar arasında yer almaktadır.

Joint Venture anlaşmalarının hazırlanması, anlaşmaya varılması ve yerine getirilme işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Her bir konu için en uygun iş stratejisini uygulayarak birçok işi sonuçlandırmaktayız.

Böylelikle şirketlerin ikili ilişkilerine yardımcı olmakta ve danışmanlık yapmaktayız.